by zap all people

Goesting in werk!

Wie zijn we?

De trajectdienst van Ecoso bestaat uit een aantal coaches die hart en ziel steken in het begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat doen we?

De trajectdienst heeft volgende diensten in huis:

  • Met iedere medewerker stellen we samen een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) op.  In dit plan staan je persoonlijke doelstellingen die je als medewerker wilt realiseren.
  • Als medewerker doorloop je een traject binnen onze organisatie; de trajectdienst ondersteunt daarbij waar nodig.
  • We werken ook aan door- en uitstroom, zowel intern (binnen) de organisatie als extern.  Voor medewerkers die willen uitstromen naar een andere job in het normale circuit, bieden we een uitgebreide ondersteuning om de overstap van Maatwerk naar het normaal economisch circuit (NEC) te maken.
  • Aanbod van loopbaanbegeleiding via loopbaancheques van de VDAB.
  • Projecten:
    • doorstroom uit Arbeidszorg: 2013 tot 31/12/2015
    • doorstroom uit artikel 60: juni 2015 tot mei 2016