by zap all people

Welkom!

Beste bezoeker, welkom op onze Ecoso website.

Sociale werkplaatsen De Kringwinkel Mechelen vzw en Wrak vzw zijn op 1 oktober 2015 definitief samengesmolten tot één organisatie, maatwerkbedrijf Ecoso vzw.

Beide organisaties, goed voor in totaal 150 arbeidsplaatsen, verwachten op sociaal en economisch vlak voordelen te halen uit deze schaalvergroting.

Ecoso vzw streeft naar een duurzame ontwikkeling en tewerkstelling voor laaggeschoold en langdurig werkzoekenden, mensen met een arbeidshandicap of mensen die om persoonlijke of maatschappelijke redenen niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.  Ecoso vzw heeft hier een duidelijke visie over hoe ze deze opdracht in de praktijk wil realiseren.  Via begeleide tewerkstelling kunnen deze mensen groeien, zich ontplooien en verder doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

De fusie van De Kringwinkel Mechelen en Wrak biedt de mogelijkheid onze sociale, maatschappelijke en economische doelstellingen van onze nieuwe organisatie Ecoso vzw te realiseren.

Wij gaan voor ecologisch, sociaal ondernemen.