Zinvol werk zien we als een middel om te participeren aan de maatschappij. Om dit doel te realiseren, ontwikkelen we
zinvolle arbeid in activiteiten die een extra meerwaarde bieden aan de samenleving en steeds een ecologische
inslag hebben. Het gaat dus om ECOlogisch en SOciaal ondernemen waarbij de focus ligt op de mensen die bij
ons aan de slag gaan. Dit onder een waaier van mogelijke activiteiten.

Zet samen met ons zaken in beweging

accent