WAT

STROOM dat is:

  • Activerende trajectbegeleiding op maat, volgens de noden van de deelnemer, met de participatieladder als leidraad
  • Elke deelnemer versterken richting een zinvolle plaats in de samenleving
     

WIE

Voor personen met een complexe multi-problematiek, die niet terecht kunnen in een bestaand regulier aanbod.
 

HOE

  • Via individuele begeleiding en groepsvormingen
  • Door een team van ervaren trajectcoaches met diverse expertises uit deze organisaties: Arktos, Ecoso, Emino en Saamo.

Bij Stroom staat de deelnemer aan het roer van zijn eigen traject. De coach ondersteunt en moedigt aan. We werken samen aan drempels en randvoorwaarden om zinvolle trajectstappen te zetten. We hanteren hiervoor een open, continue feedbackcultuur tussen deelnemer en trajectcoach.
 

WAAROM

We bundelen de kennis en ervaring over het activeren van personen met een complexe multi-problematiek. Door samen drempels en pijnpunten naar de oppervlakte te brengen maken we mogelijkheden zichtbaar en realiseren we structurele verandering.


Klik hier om aan te melden: https://forms.office.com/e/ZHMjVAe99A

 

STROOM